„NOVOFRUCT a OVKO sú tradičné značky, pod ktorými zákazník vždy nájde špičkovú a garantovanú kvalitu! Základom všetkého je úcta k spotrebiteľovi a z nej prameniaci poctivý prístup ku všetkej práci.“
NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky je tradičná konzerváreň, ktorá je spracovateľom čerstvého ovocia, zeleniny a mäsa. Finálnymi produktmi sú dojčenská výživa (ovocná a zeleninová), dojčenské pokrmy a nápoje, ovocné a zeleninové konzervy, rajčinový pretlak, mäsové nátierky a hotové jedlá. Tradícia konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch siaha až do roku 1975.

O spoločnosti NOVOFRUCT SK, s.r.o.

 

novo budova
novo zavod
novo zavod

 

Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s. r. o. je jediným výrobcom dojčenskej výživy na Slovensku, ktorú vyrába pod značkou OVKO. Patrí medzi najväčších výrobcov sterilizovaných potravín a hotových jedál, ktoré vyrába pod značkou NOVOFRUCT. Vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 1.1.1993. Od roku 2012 bola 70%-ným vlastníkom akcií litovská spoločnosť NDX,UAB .

Od februára 2017 sa NDX, UAB stala 100%-ným vlastníkom spoločnosti a jej zámerom je realizácia rastových a investičných stratégií do modernizácie výrobných a technologických zariadení tak , aby Novofruct SK bol moderným e efektívnym výrobcom, spĺňajúcim vysoké štandardy a očakávania domácich aj medzinárodných zákazníkov na kvalitu.

Kvalita, ochrana životného prostredia, bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a kontinuálna optimalizácia všetkých procesov sú hlavným kritériom v konaní celej spoločnosti v snahe o prosperitu a úspech na trhu.

Nosným produktom je dojčenská výživa, ktorá zaznamenáva veľký predajný úspech nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a bola za vynikajúcu kvalitu ocenená Ministerstvom pôdohospodárstva i Ministerstvom zdravotníctva SR.

Okrem tradičných konzervárenských postupov sa pri jej výrobe čoraz viac uplatňujú poznatky pediatrov a odborníkov z oblasti moderných výživových trendov dojčiat čisto na báze prírodných surovín. Rozmanitosť sortimentu dojčenskej výživy je daná použitím ovocných, mliečnych, zeleninových i mäsových surovín.

Od roku 2009 firma vyrába aj široký sortiment BIO dojčenskej výživy, pokrmov a nápojov.

Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o je držiteľom certifikátu: FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000, certifikátu IFS (International foodstandard) a má schválený systém HACCP. Je zdokumentovaná a dodržiavaná Správna výrobná prax a hygienický režim vo všetkých výrobniach.

 

História nášho úspechu

 

Anketa