Doplnenie technológie DV

07.06.2013

Doplnenie technológie výroby dojčenskej výživy s rozšírením na plnenie a balenie dojčenských nápojov

Názov a sídlo príjmateľa: NOVOFRUCT SK, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky

Projekt pozostáva z: 

1. Depaletizácia sklenených obalov na výrobnej linke DV Zabezpečí šetrnejšiu manipuláciu s prázdnym obalom a tým minimalizáciu rizika že sa do výrobku dostane sklo z rozbitého obalu. 

2. Doskový filter Odstránia sa neefektívne prestoje a zvýši sa kvalita produktu. 

3. Paletizácia DV a dojčenských nápojov Náhrada starého, 30 ročného zariadenia výkonovo, energeticky a bezpečnostne nedostatočného. 

4. Balička do teplom zmrštiteľnej fólie Náhrada starého, 34 ročného zariadenia výkonovo, energeticky a bezpečnostne nedostatočného 

5. Homogenizátor Zvýši sa kvalita produktu, jeho senzorické parametre a stálosť výsledného produktu obsahujúceho aj ovocnú dužinu.  

Rozpočet projektu: 303.863,-EUR upravený dodatkom k zmluve č.2 na: 300.548,72,-EUR

Predpokladaný termín ukončenia realizácie: august 2015 

Projekt bol realizovaný prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR, z operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaný  Európskym fondom regionálneho rozvoja“. www.siea.sk  www.economy.gov.sk

Výška NFP: 150.274,36,- EUR

Miesto realizácie projektu:                                       NOVOFRUCT SK, Komárňanská cesta 13, Nové Zámky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti.“

Dátum začatia realizácie projektu:                        03/2015

Dátum skončenia realizácie projektu:                  08/2015


Otváranie častí ponúk

12.11.2013

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 5:

Identifikácia VO:

Názov zákazky: Rozšírenie zeleninovo – mäsovej výroby – NOVOFRUCT SK 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) vo VVO: 17585 – WYT, Vestník č. 208/2013 - 24.10.2013

Otváranie ponúk „OSTATNÉ“:     12.11.2013, o 14:00 hod.

Otváranie ponúk „KRITÉRIÁ“:      20.11.2013, o 10:00 hod.

Miesto otvárania ponúk: Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01, Komárno, Slovenská republika, 3.nadz.podlažie, zasadačka

PDF súbor na stiahnutie 


 Otváranie častí ponúk

12.11.2013

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 4:

Identifikácia VO:

Názov zákazky: Dodávka vysokozdvižnej a manipulačnej techniky vrátane čerpacej stanice CNG 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) vo VVO: 17584 – WYT, Vestník č. 208/2013 - 24.10.2013

Otváranie ponúk „OSTATNÉ“:     12.11.2013, o 14:00 hod.

Otváranie ponúk „KRITÉRIÁ“:      12.11.2013, o 14:00 hod.

Miesto otvárania ponúk: Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01, Komárno, Slovenská republika, 3.nadz.podlažie, zasadačka

PDF súbor na stiahnutie 


 Otváranie častí ponúk

12.11.2013

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 3:

Identifikácia VO:

Názov zákazky: Linka na plnenie do pouchov – NOVOFRUCT SK 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) vo VVO: 17583 – WYT, Vestník č. 208/2013 - 24.10.2013

Otváranie ponúk „OSTATNÉ“:     12.11.2013, o 14:00 hod.

Otváranie ponúk „KRITÉRIÁ“:      20.11.2013, o 10:00 hod.

Miesto otvárania ponúk: Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01, Komárno, Slovenská republika, 3.nadz.podlažie, zasadačka 


Otváranie častí ponúk

12.11.2013

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 1:

Identifikácia VO:

Názov zákazky: Mraziace zariadenie – sklad bio suroviny 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) vo VVO: 17345 - WYT, Vestník č. 205/2013 - 19.10.2013

Otváranie ponúk „OSTATNÉ“: 07.11.2013, o 14:00 hod

Otváranie ponúk „KRITÉRIÁ“: 19.11.2013, o 10:00 hod

Miesto otvárania ponúk: Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01, Komárno, Slovenská republika, 3.nadz.podlažie, zasadačka

PDF súbor na stiahnutie

Anketa