Wabel Grocery Summit patrí medzi popredné Európske podujatia, ktoré ponúka priestor dodávateľom a kupujúcim súkromných značiek na stretnutie. Podujatie sa uskutoční 15. – 16. Novembra 2017 v Hoteli Hilton v Paríži.
Summitu sa zúčastňuje  viac ako 80 zákazníkov z popredných európskych maloobchodných skupín, ako aj 120 vybraných dodávateľov privátnych značiek z Európy a iných regiónov.
 
Počas dvojdňového podujatia je naplánovaných niekoľko individuálnych stretnutí, ako aj dva sieťové obedy a slávnostné odovzdávanie cien, ktorými sa odmeňujú inovácie v tomto sektore.
 
Tohto významného podujatia sa zúčastní aj spoločnosť NOVOFRUCT SK , s.r.o., aby ponúkla potenciálnym odberateľom svoje produkty.
 
 

 

Aj tento rok má spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o. svoje zastúpenie na medzinárodnej výstave ANUGA 2019 v Kolíne.

zlata2 spolahlivost

1.2.2015

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky udelilo PEČAŤ STABILITY  firme NOVOFRUCT SK, s.r.o. .  Potvrdilo tak výsledok hodnotenia zameraného na stabilitu podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky a vyhodnotil podnik ako STABILNÝ.

Z celkového počtu 614.240 podnikov pôsobí na slovenskom trhu len 12.860 podnikov viac ako 20 rokov.

Podiel Stabilných podnikov s 20 ročnou tradíciou, medzi ktoré patrí i firma NOVOFRUCT SK, s.r.o., predstavuje len 2,01% a preto nám bola udelená v hodnotiacom a informačnom systéme Pečať stability.

V roku 2015 si firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. pripomenula 40. výročie existencie konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch. 

Z histórie:

Historické korene konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch siahajú až do roku 1928, kedy bol postavený paprikový mlyn s umelou sušiarňou.

V roku 1975 bola vybudovaná nová konzerváreň o rozlohe viac než 22,5 ha. Niesla prívlastok najväčšej konzervárne v strednej Európe. 

Do roku 1980 bola jedným zo závodov národného podniku Slovlik Trenčín a od 1.1.1980 bola registrovaná pod názvom NOVOFRUCT.

Po roku 1989 nastalo obdobie stagnácie, až sa NOVOFRUCT dostal po dvoch nevydarených pokusoch o privatizáciu do úpadku.

V roku 2000 v rámci konkurzného konania odkúpila areál konzervárne s technologickým vybavením spoločnosť NOVOFRUCT SK., s.r.o..

Tlačová konferencia:

Pri  príležitosti 40.výročia existencie konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch firma zorganizovala tlačovú konferenciu 13.5.2015 v Austria Trend Hoteli v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili okrem konateľa spoločnosti Ing. Pavla Uhrina aj  významné osobnosti spoločenského a komerčného života, Ing. Bohumila Tauchmanová  - za Zväz obchodu a zároveň riaditeľka projektu Kvalita z našich regiónov, ako aj Ing. Jarmila Halgašová - riaditeľka Potravinárskej komory Slovenskej republiky.  Moderátorom tlačovej konferencie bol Mgr. Vlado Vondrák. Tlačová konferencia mala obrovský úspech, nakoľko sa na nej zúčastnilo viac ako 40 novinárov.

Oslava 40.výročia existencie konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch  - máj 2015

Ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. pozvala svojich obchodných partnerov na jedinečné predstavenie muzikál  Jesus Christ Superstár.

Pre zamestnancov usporiadala firma 29.5.2015 veľkolepé slávnostné podujatie s kultúrnym programom, na ktoré prijal pozvanie aj bývalý prezident SR  Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., ako aj primátor mesta Nové Zámky Mgr. Art. Otokar Klein, a významné osobnosti mesta Nové Zámky.

Počas slávnostného podujatia konateľ spoločnosti Ing. Uhrin odovzdal pamätné medaile špeciálne vyrobené k 40. výročiu. Medzi ocenenými boli nielen súčasní zamestnanci, ale aj dôchodcovia.

Zlatým klincom programu bolo vystúpenie popredného umelca Pavla Hammela.

Ďakujeme všetkým našich priaznivcom, ktorí kupujú naše výrobky, lebo len vďaka Vám tu môžeme byť už viac ako 40 rokov!!!!

Pozrieť galériu

plma 2015 logo 0

19.5.2015 – 20.5.2015

Na tejto významnej medzinárodnej výstave ponúkajú firmy svoje kapacity na výrobu privátnych značiek a prezentujú  kvalitu svojich najlepších produktov . Výstava je šancou pre malé a stredné firmy ponúknuť veľkoodberateľom svoje výrobky.

Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o.  prezentovala  široké portfólio svojich výrobkov. Najväčší záujem prejavili potenciálny odberatelia o dojčenskú výživu v skle a v pouchoch.

Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o.  bola jediným zástupcom konzervárenskej výroby zo Slovenska. 

Anketa