Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o je držiteľom certifikátov:

sk625es• Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. získala veterinárne schvaľovacie číslo SK 625 ES pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, čo znamená, že spoločnosť je schválená prevádzkareň na vývoz výrobkov do EÚ.

znackakval 1st• Významné je i právo využívať logo Značka kvality , ktoré slúži na podporu kvalitných slovenských výrobkov a udeľuje ho Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

 Významným ocenením práce firmy je i prestížna cena Zlatý dukát, ktorú firma získala pri príležitosti konania konferencie Retail Summit 2008, ako prestížne ocenenie udeľované medzinárodným časopisom Moderní obchod za vynikajúce výkony v potravinárstve.

124 logo zocr sr• V roku 2008 sme sa stali členom Zväzu obchodu a cestovného ruku SR.

• Ocenenie Zlatý kosák z medzinárodnej výstavy Agrokomplex.

haccp• HACCP- systém analýzy rizika a stanovených kritických kontrolných bodov. Základný nástroj na predchádzanie rizikám ohrozujúcich bezpečnosť potravín.

certifikaty samostatne7• NATURALIS SK, EKO poľnohospodárstvo – označuje rastlinné alebo živočíšne produkty vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve. Sú to BIO produkty, ktoré spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Značka je kontrolovaná spoločnosťou NATURALIS SK, ktorá zároveň aj vydáva certifikáty.

SK bio• SK-BIO-002 – Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ – ide o označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohopodárskych surovín, z ktorých sa produkt skladá.

superbrands 600• Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Pečať Superbrands získajú len značky s výnimočnou povesťou

superbrands 600• NOVOFRUCT obhájil prestížne ocenenie Business Superbrands aj v roku 2017.


• Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila Našej spoločnosti cenu Slovak Business Superbrands Award 2017. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach.

IFS Logo• Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o., je držiteľom certifikátu IFS Food (International Food Standard) v.7. IFS Food Standard je normou GFSI (Global Food Safety Initiative). Dôraz kladie na bezpečnosť potravín, kvalitu procesov a produktov.

Anketa