Oslava 40. výročia existencie konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch

V roku 2015 si firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. pripomenula 40. výročie existencie konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch. 

Z histórie:

Historické korene konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch siahajú až do roku 1928, kedy bol postavený paprikový mlyn s umelou sušiarňou.

V roku 1975 bola vybudovaná nová konzerváreň o rozlohe viac než 22,5 ha. Niesla prívlastok najväčšej konzervárne v strednej Európe. 

Do roku 1980 bola jedným zo závodov národného podniku Slovlik Trenčín a od 1.1.1980 bola registrovaná pod názvom NOVOFRUCT.

Po roku 1989 nastalo obdobie stagnácie, až sa NOVOFRUCT dostal po dvoch nevydarených pokusoch o privatizáciu do úpadku.

V roku 2000 v rámci konkurzného konania odkúpila areál konzervárne s technologickým vybavením spoločnosť NOVOFRUCT SK., s.r.o..

Tlačová konferencia:

Pri  príležitosti 40.výročia existencie konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch firma zorganizovala tlačovú konferenciu 13.5.2015 v Austria Trend Hoteli v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili okrem konateľa spoločnosti Ing. Pavla Uhrina aj  významné osobnosti spoločenského a komerčného života, Ing. Bohumila Tauchmanová  - za Zväz obchodu a zároveň riaditeľka projektu Kvalita z našich regiónov, ako aj Ing. Jarmila Halgašová - riaditeľka Potravinárskej komory Slovenskej republiky.  Moderátorom tlačovej konferencie bol Mgr. Vlado Vondrák. Tlačová konferencia mala obrovský úspech, nakoľko sa na nej zúčastnilo viac ako 40 novinárov.

Oslava 40.výročia existencie konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch  - máj 2015

Ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. pozvala svojich obchodných partnerov na jedinečné predstavenie muzikál  Jesus Christ Superstár.

Pre zamestnancov usporiadala firma 29.5.2015 veľkolepé slávnostné podujatie s kultúrnym programom, na ktoré prijal pozvanie aj bývalý prezident SR  Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., ako aj primátor mesta Nové Zámky Mgr. Art. Otokar Klein, a významné osobnosti mesta Nové Zámky.

Počas slávnostného podujatia konateľ spoločnosti Ing. Uhrin odovzdal pamätné medaile špeciálne vyrobené k 40. výročiu. Medzi ocenenými boli nielen súčasní zamestnanci, ale aj dôchodcovia.

Zlatým klincom programu bolo vystúpenie popredného umelca Pavla Hammela.

Ďakujeme všetkým našich priaznivcom, ktorí kupujú naše výrobky, lebo len vďaka Vám tu môžeme byť už viac ako 40 rokov!!!!

Pozrieť galériu

Anketa