PEČAŤ STABILITY – Stabilný podnik – BRATISLAVA

zlata2 spolahlivost

1.2.2015

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky udelilo PEČAŤ STABILITY  firme NOVOFRUCT SK, s.r.o. .  Potvrdilo tak výsledok hodnotenia zameraného na stabilitu podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky a vyhodnotil podnik ako STABILNÝ.

Z celkového počtu 614.240 podnikov pôsobí na slovenskom trhu len 12.860 podnikov viac ako 20 rokov.

Podiel Stabilných podnikov s 20 ročnou tradíciou, medzi ktoré patrí i firma NOVOFRUCT SK, s.r.o., predstavuje len 2,01% a preto nám bola udelená v hodnotiacom a informačnom systéme Pečať stability.

Anketa