PLMA – Amsterdam – Holandsko

plma 2015 logo 0

19.5.2015 – 20.5.2015

Na tejto významnej medzinárodnej výstave ponúkajú firmy svoje kapacity na výrobu privátnych značiek a prezentujú  kvalitu svojich najlepších produktov . Výstava je šancou pre malé a stredné firmy ponúknuť veľkoodberateľom svoje výrobky.

Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o.  prezentovala  široké portfólio svojich výrobkov. Najväčší záujem prejavili potenciálny odberatelia o dojčenskú výživu v skle a v pouchoch.

Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o.  bola jediným zástupcom konzervárenskej výroby zo Slovenska. 

Anketa